Οι άγνωστοι του Ροκ

Οι άγνωστοι του ΡΟΚ

“Thanks for the book certainly a surprise to see us in Greece. Having a problem with the language (greek) but seems like a very good piece of writing.”

Jim Coply
UPP